W znienawidzonym mundurze. Losy Polaków przymusowo wcielonych do wojska niemieckiego w okresie II wojny światowej
Dlaczego wcielano
Wcielenia 1940-1945
Wcielenia w liczbach
Czy wcielano do Waffen-SS?
Polacy obywatele III Rzeszy
W Polskich Siłach Zbrojnych
Pozostałe artykuły

Biogramy wcielonych


Poniżej znajdują się odnośniki do życiorysów Polaków wcielonych do Wehrmachtu. Obok zdjęcia znajduje się krótkie streszczenie losów. Aby przeczytać pełną wersję życiorysu należy kliknąć na fotografię.


  Biogram - Stefan Arczyński
Stefan Arczyński

Stefan Arczyński (ur. 1916), przedwojenny obywatel Niemiec, powołany do Wehrmachtu w 1939 r., służył jako fotolaborant w eskadrze rozpoznawczej samolotów Hs 126, a następnie jako piechur walczył na froncie wschodnim. W maju 1945 r. w Kurlandii dostał się do niewoli radzieckiej. Po wojnie wrócił do Polski.

  Biogram - Józef Brandys
Józef Brandys

Józef Brandys (1923-2012), z Małopolski, powołany do Wehrmachtu w lipcu 1942 r. jako zatrudniony na Śląsku górnik. Służył w oddziałach pionierów na okupacji w północnej Francji. W kwietniu 1943 r. zdezerterował, w maju 1944 r. wstąpił do 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Po wojnie wrócił do Polski.

  Biogram - Jerzy Bugaj (ps. Osypka)
Jerzy Bugaj (ps. Osypka)

Jerzy Bugaj (1920-1958), Ślązak, powołany do Wehrmachtu w 1942 r., służył w oddziałach grenadierów pancernych Deutsches Afrika Korps. W kwietniu 1943 r. trafił do niewoli, a w listopadzie 1943 r. przydzielony został do 8 baonu strzelców polskiej 1 Dywizji Pancernej. Po wojnie osiadł w Holandii.

  Biogram - Karol Cholewa
Bolesław Cichocki

Bolesław Cichocki (1919-1990), Pomorzanin, powołany do Wehrmachtu w 1942 r. Walczył do końca wojny na froncie wschodnim na pograniczu Norwegii, Finlandii i ZSRR. Po wojnie wrócił do Polski.

  Biogram - Karol Cholewa
Karol Cholewa

Karol Cholewa (1924-1942), ze Śląska Cieszyńskiego, powołany do Wehrmachtu w 1942 r., rozpoczął szkolenie na mechanika Luftwaffe we Francji. 26 grudnia 1942 r. podczas pełnienia warty na lotnisku popełnił samobójstwo z służbowej broni. Pochowany na cmentarzu w Andilly we Francji.

  Biogram - Brunon Cybulski
Brunon Cybulski

Brunon Cybulski (1919-1943), Pomorzanin, powołany do Wehrmachtu ok. 1942 r., przeszkolony jako piechur we Francji. Walczył na froncie wschodnim, poległ 19 grudnia 1943 r. w rejonie Czerkasów na Ukrainie.

  Biogram - Aleksander Dembek
Aleksander Dembek

Aleksander Dembek (1920-1945), Pomorzanin, powołany do Wehrmachtu w 1944 r., służył na froncie wschodnim jako żołnierz obsługi karabinu maszynowego. W maju 1945 r. dostał się do radzieckiej niewoli w Kurlandii. Zmarł jako jeniec na terenie ZSRR 2 października 1945 r. Miejsce pochówku nieznane.

  Biogram - Stanisław Drewek
Stanisław Drewek

Stanisław Drewek (1914-1984), Pomorzanin, powołany do Wehrmachtu w 1943 r., służył na froncie zachodnim. W dniu lądowania aliantów w Normandii ranny, wkrótce wzięty do niewoli amerykańskiej. W grudniu 1944 r. trafił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i po przeszkoleniu w kwietniu i maju 1945 r. walczył w 1 Dywizji Pancernej na froncie.

  Biogram - Antoni Elsner
Antoni Elsner

Antoni Elsner (1926-2011), Ślązak, powołany do Wehrmachtu w 1944 r., rozpoczął szkolenie na pilota w południowej Francji. W sierpniu 1944 r. trafił do niewoli amerykańskiej, zgłosił się do Wojska Polskiego, jesienią tego roku przydzielony został do 663 Dywizjonu Samolotów Artylerii. Po wojnie wrócił do Polski.

  Biogram - Stefan Jagla
Stefan Jagla

Stefan Jagla (ur. 1925), Ślązak, powołany do Wehrmachtu w 1943 r., służył w niemieckich jednostkach lekkiej artylerii we Francji oraz na froncie włoskim. W lutym 1945 r. zdezerterował, ostatecznie trafiając do 2 Korpusu Polskiego. Po wojnie osiedlił się w Anglii, a następnie na Malcie.

  Biogram - Konrad Janeczek
Konrad Janeczek

Konrad Janeczek (ur. 1922), przedwojenny obywatel Niemiec, powołany do Wehrmachtu w 1941 r., służył na froncie wschodnim jako mechanik samolotowy w jednostkach bombowych i transportowych. Ranny, w 1945 r. znalazł się w radzieckiej niewoli, do Polski wrócił wiosną 1946 r.

  Biogram - Karol K.
Karol K.

Karol K. (ur. 1923), przedwojenny obywatel Niemiec, powołany do Wehrmachtu w 1941 r., po szkoleniu rekruckim służył w piechocie na froncie wschodnim, a następnie zachodnim. Czterokrotnie ranny, w 1945 r. znalazł się w niewoli amerykańskiej. Po wojnie powrócił do Polski.

  Biogram - Lucjan K.
Lucjan K.

Lucjan K. (ur. 1922), Pomorzanin, powołany w październiku 1942 r. do Wehrmachtu. W 1943 r. w Afryce Północnej jako żołnierz piechoty dostał się do niewoli. Od sierpnia 1943 r. służył w Polskich Siłach Powietrznych, m.in. w szkole pilotażu początkowego 25 EFTS oraz 131 Skrzydle Myśliwskim jako kierowca ciężarówki. Po wojnie wrócił do Polski.

  Biogram - Stanisław Kaźmierczak
Stanisław Kaźmierczak

Stanisław Kaźmierczak (ur. 1923), Pomorzanin, powołany do Wehrmachtu w 1942 r., po szkoleniu rekruckim służył kolejno we Francji, w Norwegii, ponownie we Francji i na froncie wschodnim. 5 maja 1945 r. został wzięty do niewoli przez 2 Armię Wojska Polskiego, szybko jednak odzyskał wolność. Po wojnie wrócił do Polski.

  Biogram - Ludwik Lipowczan
Ludwik Lipowczan

Ludwik Lipowczan (ur. 1924), ze Śląska Cieszyńskiego, powołany w 1942 r. do RAD, a następnie do Wehrmachtu. Służył na wschodzie jako telefonista w dywizji górskiej. W maju 1943 r. ranny, powrócił na front. W sierpniu 1944 r. trafił do radzieckiej niewoli. Po rocznym pobycie w obozie jenieckim, po wojnie wrócił do Polski.

  Biogram - Alfons S.
Jan Pierończyk

Jan Pierończyk (1914-1995), Ślązak, przedwojenny żołnierz Wojska Polskiego. Powołany do Wehrmachtu w grudniu 1943 r., służył we Francji w piechocie. W sierpniu 1944 r. zdezerterował i wstąpił do 2 Korpusu Polskiego. Po wojnie powrócił do Polski.

  Biogram - Alfons S.
Alfons S.

Alfons S. (1919-1944), Pomorzanin, przedwojenny żołnierz Wojska Polskiego. Powołany do Wehrmachtu w 1943 r., służył na froncie wschodnim w jednostkach pionierów pancernych. Ciężko ranny trafił do lazaretu w Przasnyszu, gdzie zmarł 13 października 1944 r. Spoczął na cmentarzu w Mławce.

  Biogram - Antoni Sz.
Antoni Sz.

Antoni Sz. (1920-2002), Ślązak, powołany do Wehrmachtu w 1940 r., służył na froncie wschodnim jako czołgista. W lutym 1942 r. zwolniony, wkrótce ponownie powołany do piechoty. 16 grudnia 1943 r. we Francji zdezerterował do partyzantki. W październiku 1944 r. wcielony do 2 Korpusu Polskiego. Po wojnie wrócił do Polski.

  Biogram - Feliks Szczukowski
Feliks Szczukowski

Feliks Szczukowski (1911-1992), Pomorzanin, powołany do Wehrmachtu w 1943 r., służył w niemieckiej 11 Dywizji Polowej (Luftwaffe). W październiku 1944 r. ranny, w tym samym miesiącu trafił do niewoli angielskiej. W kwietniu 1945 r. wcielony do Polskich Sił Zbrojnych z przydziałem do 320 kompanii transportowej. Po wojnie wrócił do Polski.

  Biogram - Leon Szczukowski
Leon Szczukowski

Leon Szczukowski (1913-1992), Pomorzanin, powołany do Wehrmachtu w 1942 r., służył w jednostkach artylerii przeciwlotniczej we Francji i na froncie zachodnim. 28 marca 1945 r. trafił do niewoli alianckiej. Od maja 1945 r. służył w Polskich Siłach Zbrojnych z przydziałem do Szkoły Podchorążych Artylerii. Po wojnie powrócił do Polski.

  Biogram - Leon Szczukowski
Leon Szczukowski

Leon Szczukowski (1913-1951), Pomorzanin, powołany do Wehrmachtu w 1944 r., szkolił się w jednostce artylerii przeciwlotniczej. Po dezercji zgłosił się do Wojska Polskiego i od marca 1945 r. służył w Polskich Siłach Zbrojnych. Po wojnie powrócił do Polski.

  Biogram - Gerard Wodarz
Gerard Wodarz

Gerard Wodarz (1913-1982), Ślązak, powołany do Wehrmachtu w 1942 r. Latem 1944 r. dostał się do niewoli amerykańskiej w Normandii. Przekazany do Wojska Polskiego służył jako instruktor WF w bazie lotniczej Newton. Po wojnie wrócił do Polski.

  Biogram - Ludwik Wojtkowiak
Ludwik Wojtkowiak

Ludwik Wojtkowiak (1920-1944), Ślązak, powołany do Wehrmachtu w 1942 r., służył w niemieckich jednostkach na froncie włoskim. Poległ w nieznanych okolicznościach 15 maja 1944 r. w rejonie Monte Cassino. Pochowany na niemieckim cmentarzu pod Monte Cassino.


Biogramy wcielonych
Relacje i wspomnienia
Album fotografii
Archiwa - gdzie szukać?
Literatura tematu
Polecane linki
Podziękowania
Strona główna
Ostatnio dodane
Księga gościW znienawidzonym mundurze. Losy Polaków przymusowo wcielonych do wojska niemieckiego w okresie II wojny światowej