W znienawidzonym mundurze. Losy Polaków przymusowo wcielonych do wojska niemieckiego w okresie II wojny światowej
Dlaczego wcielano
Wcielenia 1940-1945
Wcielenia w liczbach
Czy wcielano do Waffen-SS?
Polacy obywatele III Rzeszy
W Polskich Siłach Zbrojnych
Pozostałe artykuły

Album fotograficzny - Wehrpaß Polaka z Wehrmachtu 

Okładka Wehrpaßu.

 

Pierwsza strona Wehrpaßu z informacją o dacie rejestracji poborowego (23 kwietnia 1942 r., Toruń) i numerze wojskowym (Wehrnummer).

 

Strony 2-3. Miejsce na fotografię (zdjęcie wyrwano), dane oraz podpis właściciela (w formularzu imię w niemieckiej formie "Boleslaus", podpis zaś - "Bolesław"). Na stronie obok widoczna pieczęć Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Adnotacja "PUR Dziedzice unieważniono dnia 17.05.1947" dokumentuje dzień i miejsce przekroczenia granicy podczas powrotu do Polski.

 

Strony 4-5. W rubrykach znajdują się dane m.in. dotyczące wykształcenia ("Volkschule" - szkoła powszechna), języków obcych (tu jako "obcy" podano język polski), a także tego, że właściciel dokumentu był poborowym ("Dienstpflichtiger").

 

Strony 10-11. Informacje na temat aktywnej służby wojskowej: rozpoczęcie służby w Wehrmachcie 28 lipca 1942 r. w 3 kompanii 3 zapasowego batalionu saperów (3./Pionier-Ersatz-Bataillon 3) w Brandenburgu nad Hawelą, zaprzysiężenie 11 sierpnia 1942 r.

 

Strony 12-13. Adnotacje dotyczące przebiegu służby. Ineresująca jest zmiana rodzaju broni w grudniu 1942 r. (Bolesław L. odszedł wówczas z saperów do artylerii nadbrzeżnej).

 

Strony 20-21. Adnotacje dotyczące szkoleń z bronią: karabin Mauser wz. 98, karabin maszynowy MG 34, armata GPH kal. 155 mm (f) [zdobyczna francuska], haubicoarmata kal. 152 mm 433/1 (r) (zdobyczna sowiecka MŁ-30) oraz szkoleń specjalistycznych: saperskiego wyszkolenia zasadniczego, artyleryjskiego, zwalczania czołgów z bliska oraz na celowniczego.

 

Strony 22-23. Daty awansów: 1 sierpnia 1944 r. - Gefreiter. Poniżej ciekawa adnotacja dotycząca degradacji na mocy wyroku sądu twierdzy Leros (Grecja) z 6 stycznia 1944 r. do stopnia Kanonier.

 

Strony 26-27. Adnotacja z 9 grudnia 1942 r. dotycząca stanu zdrowia (a więc bezpośrednio przed przeniesieniem do artylerii nadbrzeżnej w Grecji).

 

Strony 32-33. Dalsze adnotacje dotyczące przebiegu służby wojskowej: 10 grudnia 1942 r. - 8 maja 1945 r. zabezpieczenie Wysp Egejskich (Grecja).

 

Strony 46-47. Pieczęć stwierdzająca odbycie 11 lutego 1943 r. pouczenia o zaostrzonym rygorze kar podczas wojny i w podczas działań specjalnych.

 

Wydany w marcu 1942 r. odpis z aktu urodzenia Bolesława L.

 

Zawiadomienie o karze A dla rejestru sądowego w Bydgoszczy (odpis uwierzytelniony): "Nazwisko: L.; Imię: Boleslaus, Data urodzenia: 23.05.1921; Gmina: Kiewo, Powiat: Chełmża; Rejon sądu okręgowego: Bydgoszcz; Stan cywilny: kawaler; Imię i nazwisko ojca: Franz L.; Zawód: robotnik rolny; Miejsce zamieszkania: obecnie Wehrmacht; Obywatelstwo: niemieckie; Uprzednio karany: nie (?)...

 

...ww. osoba została prawomocnie osądzona 6 stycznia 1944 r. (...) z powodu niesubordynacji na polu walki w częściowym powięzaniu z rabunkiem na polu walki, na mocy paragrafu 92, 129 wojskowego kodeksu karnego (MstGB) na 6 miesięcy więzienia. 2 lutego 1945 r., podpisano: Jüttner, Marinejustitzinspektor. Kara została odbyta od 18 stycznia do 1 marca 1945 r. w postaci 6-tygodniowego zaostrzonego aresztu w więzieniu".Źródła:

Biogramy wcielonych
Relacje i wspomnienia
Album fotografii
Archiwa - gdzie szukać?
Literatura tematu
Polecane linki
Podziękowania
Strona główna
Ostatnio dodane
Księga gościW znienawidzonym mundurze. Losy Polaków przymusowo wcielonych do wojska niemieckiego w okresie II wojny światowej